Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Vi stänger övergångsstället mellan Resecentrum och Curryhuset

Övergångsstället mellan Resecentrum och Curryhuset kommer att stängas måndag 30 maj och placeras sedan när arbetet är klart vid IOGT-NTO.

På grund av beläggningsarbeten längs med delsträcka 1 behöver vi stänga övergångsstället mellan Resecentrum och Curryhuset från måndag 30 maj klockan 06:30.
Arbetet beräknas pågå fram till lunchtid onsdag 1 juni.

När arbetet är klart kommer övergångsstället att placeras vid IOGT-NTO, Stationsvägen 6.  Denna placering kommer sedan att kvarstå tills den nya gång- och cykelporten vid Resecentrum kan tas i bruk.

Under tiden beläggningsarbetet pågår så hänvisar vi gång- och cykeltrafikanter till den befintliga porten vid Noretbron samt övergångsstället vid Centrumkyrkan.

Vi ber om överseende för de störningar som arbetet medför. 

Nodava genomför spolning av dricksvattennätet

För att undvika missfärgat vatten under arbetet med delsträcka 2 kommer Nodava inför byggstart av delsträckan att genomföra en spolning av dricksvattennätet.
Spolningen pågår i olika etapper mellan tisdag 31 maj och torsdag 9 juni. 

Direkt berörda får information i sin brevlåda och mer information finns även på Nodavas webb.

Nodava