Logga in
Logga in

Dalarna Fjärrstyrning Mora

Fjärrstyrningen i Mora färdigställdes i december 2021. I samband med att projektet blev klart har vi stängt plankorsningen på Sandholmsvägen. Vi utreder nu möjligheten att bygga en gång- och cykeltunnel på platsen.

Vad?

Fjärrstyrning av järnvägsanläggning Mora. Fjärrstyrningen kommer att ske från Ånge.

Varför?

För ett säkrare, flexiblare och mer kostnadseffektivt järnvägssystem.

Nuläge

Fjärrstyrningsprojektet är klart.

Om projektet

Fjärrstyrningsprojekten är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till ökad punktlighet, kapacitet och flexibilitet samt geografisk obundenhet dygnet runt. En förutsättning för att kunna fjärrmanövrera anläggningen i Mora är att det finns ett elektroniskt säkerhetssystem. I projektet ingår att uppgradera säkerhetssystemet liksom att skapa ett effektivare och flexiblare samt ett mer kostnadseffektivt järnvägssystem.

Avstängd plankorsning

I samband med att fjärrstyrningsprojektet färdigställdes har vi tillfälligt stängt plankorsningen på Sandholmsvägen. Det har vi gjort eftersom att det finns framtida planer om att bygga en ny spåranslutning till närliggande Siljansågen. Det i sin tur skulle innebära att vanlig tågtrafik i större uträckning kan trafikera Dalabanan.

Det här händer just nu

  • Ersättningsvägen (etapp 1) från Sandavägen via lokstallarna är öppen för all trafik. Följ hänvisningsskyltar på plats. Vägen asfalteras i början av september 2022. 
  • Förberedande arbete pågår för etapp 2. Vi planerar att bygga en gång- och cykelpassage och ska även flytta bomanläggningen vid Sandavägen. 
  • Vi arbetar även med att ta fram underlag för ny gång- och cykeltunnel som ska byggas på samma plats som den tillfälligt avstängda plankorsningen. Den kommer att ansluta till kommunens cykelnät på orten. Det ska tas fram en bygghandling och därefter ska en entreprenör handlas upp innan vi kan påbörja byggnationen. 

Vi har kontinuerliga samtal med kommunen.

Tidsplan

Tiderna är preliminära.

1 Fjärrstyrning Mora Klart december 2021

Ersättningsvägen är öppen för all trafik. Vägen kommer att asfalteras i början av september 2022. 

3 Arbete med att ta fram underlag för ny gång- och cykeltunnel 2022–2023

Vi byter ställverk på sträckan Borlänge-Mora för att göra det möjligt att fjärrstyra tågen.

Arbetet sker i våra teknikhus och inget som kommer påverka dig som bor eller rör dig i närheten. 

5 Upphandling av entreprenör för ny gång- och cykeltunnel 2023–2023

Kontakt

Peter Björklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 20 40