Logga in
Logga in

Flera län Godsstråket Avesta Krylbo-Dalslund, dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga fem kilometer nytt dubbelspår mellan Avesta Krylbo-Dalslund för att öka kapaciteten på framförallt Godsstråket. Målsättning är att utbyggnaden ska vara slutfört år 2026.

Vad?

Nytt dubbelspår mellan Avesta Krylbo och Dalslund , utbyggnaden är cirka fem kilometer lång.

Varför?

För att förbättra kapaciteten på den aktuella sträckan vilket medför en ökad kapacitet totalt för Godsstråket.

Nuläge

Järnvägsplanen har i februari 2023 lämnats till Trafikverkets Planprövningsenhet. Utredningar och ekonomiska analyser fortsätter om hur kapaciteten kan ökas för Krylbo bangård.

Kostnad

Cirka 200 miljoner kronor för att bygga dubbelspår mellan AvestaKrylbo-Dalslund.

Förnyad granskning - järnvägsplan dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund

På grund av vissa kompletteringar tilll förslaget till järnvägsplan för byggnation av dubbelspår mellan Avesta Krylbo – Dalslund i Avesta och Norbergs Kommun sker nu en förnyad period av allmänhetens granskning. Mer detaljerad information i ärendet har delgivits berörda via brevutskick.

Granskningstid: 29 september - 29 oktober 2023 
Reviderade dokument finns tillgängligt på följande platser:
- Trafikverkets webbplats 
  (länk till sida för reviderade dokument - klicka på  Länk till Dokumentsida)
• Trafikverket, Röda Vägen 1, Borlänge.
• Biblioteket i Avesta, Kungsgatan 32, Avesta 
• Biblioteket i Norberg, Järnvägsgatan 53, Norberg

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till:
Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se.
Senast den 27 oktober 2023.
Ange diarienummer TRV 2020/126345.

Mer information: Projektledare Thomas Gauffin, 010-123 43 94 

Om projektet

Godstråket genom Bergslagen utgör ett huvudstråk för godstrafiken till och från Norrland. Den enkelspåriga delen mellan Storvik och Frövi är i dag mycket hårt belastad. Trafiken förväntas fortsätta att öka, vilket medför ett behov av kunna köra fler godståg.
Möjligheten att med nuvarande infrastrukturen utöka antalet tåg är mycket begränsad. För att kunna möta framtidens behov behöver vi därför förbättra kapaciteten. 
Ett sätt att göra detta är att bygga ett dubbelspår från Avesta Krylbo och söderut, vilket medför större flexibilitet vid tågmöten och förbättrar kapaciteten på Godsstråket söderut. 

Dokument för granskningshandling 2023

Via denna länk når du dokument som avser handlingar för förnyad granskning av järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Avesta Krylbo-Dalslund, oktober 2023.

Tidplan

Övergripande tidplan med preliminära tider

1 Projektering inleds Under 2023

Förslaget till järnvägsplan skickades för granskning och fastställe till Trafikverkets planprövningsenhet i mitten av februari 2023.

Målsättningen är att dubbelspårsutbyggnaden ska vara slutförd under år 2028.

Kontakt

Thomas Gauffin

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 94

Felix Hahne

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 22 70