Logga in
Logga in

Flera län Godsstråket Avesta Krylbo-Dalslund, dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga fem kilometer nytt dubbelspår mellan Avesta Krylbo-Dalslund för att öka kapaciteten på framförallt Godsstråket.

Vad?

Nytt dubbelspår mellan Avesta Krylbo och Dalslund , utbyggnaden är cirka fem kilometer lång.

Varför?

För att förbättra kapaciteten på den aktuella sträckan vilket medför en ökad kapacitet totalt för Godsstråket.

Nuläge

Järnvägsplanen lämnas före årsskiftet till Trafikverkets planprövningsenhet. Samtidigt fortsätter utredningar och ekonomiska analys om hur kapaciteten ska ökas för Krylbo bangård.

Kostnad

Cirka 200 miljoner kronor för att bygga dubbelspår mellan AvestaKrylbo-Dalslund.

Om projektet

Godstråket genom Bergslagen utgör ett huvudstråk för godstrafiken till och från Norrland. Den enkelspåriga delen mellan Storvik och Frövi är i dag mycket hårt belastad. Trafiken förväntas fortsätta att öka, vilket medför ett behov av kunna köra fler godståg.
Möjligheten att med nuvarande infrastrukturen utöka antalet tåg är mycket begränsad. För att kunna möta framtidens behov behöver vi därför förbättra kapaciteten. 
Ett sätt att göra detta är att bygga ett dubbelspår från Avesta Krylbo och söderut, vilket medför större flexibilitet vid tågmöten och förbättrar kapaciteten på Godsstråket söderut. 

Dokument för granskningshandling

Här hittar du via denna länk dokument som avser handlingar för granskning av järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Avesta Krylbo-Dalslund.

Tidplan

Övergripande tidplan med preliminära tider

1 Järnvägsplanen skickas för fastställelse nov 2022–jun 2023

2 Projektering inleds Under 2023

3 Byggstart Byggstart sker (preliminärt) 2024

Kontakt

Thomas Gauffin

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 94

Jennie Larsson

Projektingenjör

Telefon: 010-123 35 49