Logga in
Logga in

Dalarna Hastighetshöjande åtgärder, ökad säkerhet och kapacitet på järnväg mellan Falun och Borlänge

Vi planerar för att bygga om och öka säkerheten på järnvägen mellan Falun och Borlänge. I första hand ska ett antal plankorsningar ersättas med rörbroar samtidigt som kapaciteten förstärks med längre mötesspår i Ornäs.

Vad?

Införa ett antal säkerhetsförbättringar för att minska risken för olyckor och kapacitetshöjning vid driftplatsen i Ornäs längs med bandel 323, Falun-Borlänge.

Varför?

Ökar säkerheten vid ett antal järnvägsövergångar på bandelen 323 genom att minska antalet obevakade passager samt möjliggör ökad kapacitet för sträckan.

Nuläge

Arbete pågår med att ta fram en bygghandling samt att slutföra projekteringsarbetet.

Kostnad

Projektet beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor att genomföra.

Om projektet

Denna åtgärd ingår som ett av flera objekt för att förbättra säkerheten och möjliggöra ökad hastighet för tåg på sträckan Falun-Frövi (en del av Bergslagsbanan). Delsträckan Borlänge-Falun, som också benämns bandel 323, ingår i Bergslagsbanan som är ett viktigt stråk för gods- och persontrafik.
Under projektets genomförande planerar vi att stänga ett antal plankorsningar för gångtrafik och ersätta dessa med planskilda övergångar i form av rörbroar och ersättningsvägar.
I Ornäs ska också kapaciteten öka genom att införa så kallad samtidig infart (ESIK) och förlängning av mötesspår, vilket innebär att mötande tåg inte behöver stanna för att passera det andra tåget. Detta ska kunna ske för tåg som är upp till 630 meter långa.

Projektet har också i uppdrag att inleda projektering för åtgärder som kan öka hastigheten på sträckan. Någon produktion av dessa åtgärder sker inte enligt nuvarande planering. I Ornäs kommer även ett nytt ställverk att installeras.

Nyheter

Tidplan

Detta kommer att hända under tiden som projektet pågår.

Projektering av entreprenaden genomförs.

Byggstarten planeras till sommaren 2024 och samtliga rörbroar ska vara klara ungefär ett år senare, hösten 2025.

Kontakt

Bengt Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 31