Logga in
Logga in

Dalarna Väg 270, Gussarvsrondellen–Hamre, gång- och cykelväg

Vi planerar en ny gång- och cykelväg utmed väg 270 mellan Gussarvsrondellen och Hamre i Hedemora kommun. Den kommer att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg.

Varför?

Öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Nuläge

Arbete pågår att ta fram en vägplan för sträckan.

Om projektet

I Hamre, längs väg 270, finns en ridanläggning, men mellan Gussarvsrondellen och Hamre saknas en gång- och cykelväg.

Väg 270 är osäker på grund av höga hastigheter, smala vägrenar och dålig belysning. Passagen över riksväg 70 vid Gussarvsrondellen upplevs också som farlig och otrygg. 

Det gör att barn och ungdomar har det svårt att ta sig till och från ridanläggningen på egen hand. Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 270 mellan Gussarvsrondellen och Hamre för att bidra till ökad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.

Samtidigt bygger vi en gång- och cykelport under riksväg 70 för att oskyddade trafikanter ska få en säker passage. 

Under hösten 2020 lämnade vi in vägplanen för fastställelseprövning. Detta förslag är inte genomförbart. En ny lösning för sträckan påbörjades hösten 2021.

Vad händer i projektet?

Arbetet med att ta fram en vägplan pågår och ett samrådsmöte på orten genomfördes under våren 2022.

Tidplan

1 Samrådshandling Höst 2021

2 Samråd Mars–april 2022

3 Planförslag Sommaren 2023

4 Granskning av vägplan Våren 2024

5 Fastställelse av vägplan Hösten 2024

6 Vägplan vinna laga kraft Våren 2025

Kontakt

Britta Brömses

Projektledare

Telefon: +46 10-123 85 12

Hanna Forslund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 87 25