Logga in
Logga in

Dalarna Väg 293, Holbacken–Ängesgårdarna, förstärkningsåtgärder

Vi ska förstärka väg 293, Holbacken–Ängesgårdarna i Borlänge kommun. Vägsträckan har haft problem med bärigheten i samband med tjällossning. En del av vägen ska få ny sträckning så den flyttas längre bort från Dalälven.

Vad?

Förstärkning, breddning och bitvis flytt av väg 293, mellan Holbacken och Ängesgårdarna i Borlänge.

Varför?

Vägen har bärighetsproblem och sprickor i beläggningen. Vägen har mycket tung trafik.

Nuläge

Produktion av nya vägsträckningen pågår inklusive ny bro över Glians utlopp.

Om projektet

Tjällossning orsakar årligen stora problem för både yrkestrafik och personbilstrafik. Genom att förstärka vägen Holbacken–Ängesgårdarna ska åtgärda problem med tjälossning på sträckan. Vägen trafikeras bland annat av tunga transporter från norra Dalarna till Stora Enso i Kvarnsveden, samt arbetspendling.

Önskade effekter av åtgärderna:

  • Bärigheten på vägen förbättras vilket gynnar näringslivets tunga transporter.
  • Förbättrad trafiksäkerhet när bärighet och beläggning åtgärdas.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

Byggstart för projektet skedde i september 2020.

Under juni 2021, mellan vecka 24-26, utförde vi trumbyten av ett antal vägtrummor som vi upptäckt var i dåligt skick.

Arbetet beräknas bli färdigt i sin helhet under hösten 2022.

Kartor och bilder relaterade till projektet

Kontakt

Matti Siirtola

Projektledare

Marcus Lindahl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 63 19