Logga in
Logga in

Dalarna Väg 50, Flokån, vandringshinder, Borlänge

För att ge fiskarna fria vandringsvägar, som gör att de kan sprida och fortplanta sig, byter vi ut trummorna under väg 50 vid Flokån i Borlänge kommun till en bättre anpassad trumma.

Vad?

Byte av två trummor.

Varför?

Trummorna är ett hinder för fisk och behöver därför bytas ut för att vandringshindret ska försvinna.

Nuläge

Projektering pågår.

Om projektet

Under väg 50, där Flokån passerar, ligger idag två trummor som utgör vandringshinder för fisk mellan sjöarna Långsjön och Kvarndammen. Dessa trummor byggdes i samband med att väg 50 fick ny sträckning på 1960-talet. 2015 gjordes en kontroll av trummorna och man såg då att de är placerade enligt 60-talets krav där inga anpassningar gjordes för fiskvandring. Trummornas utloppssida ligger för högt vilket lett till att det är ett utloppsfall och lutningen medför höga vattenhastigheter. Trummorna ska därför bytas ut och placeras djupare ner i vattnet vilket möjliggör en naturlig botten i passagen så att vandringshindret försvinner.  

Faunapassager i vatten

För att vattenlevande djur ska få gynnsamma miljöer skapar vi så kallade faunapassager i vatten. En faunapassage är till exempel en vägtrumma under vägen eller bron som gör att vattenlevande djur kan passera en väg. Bristande faunapassager i vatten skapar vandringshinder och leder till problem för fiskar och andra vattenlevande organismer som nyttjar vattendraget.

Exempel på vandringshinder är utloppsfall från trummor, gamla dammar i vattendraget eller för hög vattenhastighet i passagen. Hinder i vattensystemet påverkar transporten av näringsämnen, sediment och organiskt material, vilket i sin tur påverkar ekosystemet såväl uppströms som nedströms. Vandrande fisk som till exempel öring påverkas negativt då de inte kan nå sina lekområden längre upp i vattensystemet.

Vägen stängs av för trafik under arbetsperioden. Anledningen till att den stängs av är dels för att arbetena blir mer effektiva, kan avslutas fortare, och dels för att säkra arbetsmiljön för de som åtgärdar vandringshindren.

Vägen avstängd 27 juni-24 juli

Under tiden vi byter trummorna behöver vi stänga av väg 50 mellan Murbo och Långsjöns kaffestuga. Trafiken leds om via väg 644 och vidare in på väg 646 via Rämshyttan, Tuna Hästberg och Idkerberget, se karta. 

Du som bor på sträckan mellan Murbo och Långsjöns kaffestuga kommer fortfarande kunna ta dig till och från din fastighet. Du som bor längs väg 644 och 646 kommer under perioden märka av en högre trafikmängd på grund av omledningen. 

Lastbilsparkeringen vid Långsjöns kaffestuga är avstängd från den 13 juni till och
med, som längst, till den 30 september.

Skyltning för hänvisning kommer att finnas vid angränsande vägar. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet medför.

Tidsplan

Mellan den 27 juni och den 24 juli ska trummorna bytas ut och väg 50 mellan Murbo och Långsjöns kaffestuga är avstängd. 

Kontakt

Fredrik Stål

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 68

Camilla Palmqvist

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 09 62