Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Arbete med rörbro och gång- och cykelport fortsätter och vi stänger av körfält på väg 50

Arbete med rörbro och gång- och cykelport pågår och vi stänger snart av en del av väg 50 vid Kajvägen för att kunna göra omfattande VA-arbeten.

Ombyggnationen av rörbron mellan Tallstigen och Poppelvägen kommer att ta längre tid att slutföra än planerat. Den kommer därför inte att öppnas förrän i slutet av nästa vecka.

Gång- och cykelporten mellan Notgården och Lorensberga är också avstängd fram till och med tisdag den 6 september. Se kartan hur du som går och cyklar kan ta dig fram under tiden.

De röda markeringarna visar avstängda passager och gröna pilar hur du kan ta dig fram under tiden. 

Ny cirkulationsplats Kajvägen/väg 50

Arbetet med den nya cirkulationsplatsen vid Kajvägen/väg 50 pågår och vi kommer i början av vecka 37 stänga av två körfält på väg 50. Detta för att kunna påbörja de omfattande VA-arbetena som ska göra längs sträckan. Trafiken kommer fortfarande att kunna ta sig förbi arbetsområdet. Det kommer dock att bli förbjudet att svänga vänster in till Kajvägen om du kommer söderifrån på väg 50. För att ta dig in till Kajvägen rekommenderar vi att du fortsätter till cirkulationsplatsen vid brandstationen och kör runt och tillbaka. VA-arbetet kommer att pågå tills vidare och vi kan i dagsläget inte säga exakt hur länge eftersom det är ett väderberoende arbete.

Pågående arbete Tunnelgatan

Arbetet med att renovera bron över Tunnelgatan pågår och plankorsningen vid Tanka/Hitachi är avstängd. I samband med att den stängdes har vi även stängt Malmgatan för in- och utfart till väg 50. Arbetet kommer att pågå några månader och vi planerar att öppna Malmgatan för trafik innan årsskiftet.

Pågående arbete med gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar samt gång- och cykelportarna vid den nya cirkulationsplatsen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 håller på att färdigställas. Under tiden arbetet pågår kan det upplevas rörigt för dig som cyklar eller går.

Vi gör vad vi kan för att underlätta framkomligheten för dig som trafikant. Vi ber om överseende med de störningar som uppstår när vi inom kort varsel stänger av vägar och gång- och cykelvägar som påverkar dig. Det händer mycket i projektet just nu med många delar som påverkar varandra.