Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Begränsad framkomlighet på flera håll nästa vecka

Vi stänger körfält på väg 50, Magnetbacken och Tunnelgatan och trafiken leds förbi arbetsområdena.

Det pågår fortsatt arbeten med VA och belysning längs med Valhallavägen. Under nästa vecka kommer vi gräva över väg 50 mellan Lostigen och Mårdstigen. Det innebär att ett körfält stängs av och all trafik får passera arbetsområdet växelvis. Magnetbacken kommer också att vara avstängd under några veckor. Var uppmärksam och följ tillfälliga hänvisningsskyltar.

Arbeten på huvuddel 2, korsning Mossplan-Kajvägen

Renoveringen av bron på Tunnelgatan går framåt och nästa vecka kommer formställningen för broreparationen. Trafiken kan passera Tunnelgatan växelvis med trafikljus. Gång- och cykeltrafikanterna kommer att kunna ta sig fram under hela perioden. I december kommer bron att gjutas och trafiken kan komma att påverkas av detta. Mer information kommer framöver.

Under nästa vecka flyttar vi norrgående trafik till andra sidan, närmast Tanka.

Ny cirkulationsplats Vasagatan

Vi har nu flyttat trafiken till den västra sidan av cirkulationsplatsen och påbörjat arbetet med den östra sidan. Det är schaktarbeten och ledningsarbeten i fokus just nu.

Ny cirkulationsplats Kajvägen

Vi är nästan klara med alla ledningsarbeten på delar av området och arbetet med att bygga upp vägen igen påbörjas inom kort. Vi planerar för att kunna belägga och flytta trafiken till en tillfällig väg innan vintern slår till. Men allt beror på hur vädret är de kommande veckorna. Vill vi komma åt de ytor där ledningsarbetet kräver djupa schakter så att det kan utföras under vintern.