Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Begränsad framkomlighet under nästa vecka

Vi slutför de sista delarna av huvuddel 1 och asfalterar på flera håll vilket innebär att all trafik kommer påverkas av begränsad framkomlighet.

Huvuddel 1 mellan Lyviksberget och Mossplan beräknas bli klar i slutet av oktober. Det innebär att vi just nu arbetar intensivt med att slutföra allt som ännu inte är klart.

På tisdag asfalterar vi väg 50 mellan Lyviksberget och den nya cirkulationen vid Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50. Södergående trafik kommer att ledas om via Gonäsvägen. Arbetet beräknas pågå till torsdag morgon. Linjemarkering kommer inte att bli klar utan utförs inom kort. 

Vi asfalterar även gång- och cykelvägarna vid nya cirkulationsplatsen. Det innebär att vi stänger av gång- och cykelvägarna samt en passage åt gången under korta perioder när asfalteringen pågår. Gång- och cykeltrafikanterna leds om på alternativa vägar.

Vi utför även den sista asfalteringen vid Kommersen.

I övrigt sätter vi kantsten och vägräcken och bygger bullervall mellan Björnstigen och Lostigen.

Arbeten på huvuddel 2, korsning Mossplan-Kajvägen

Utanför Tanka har vi har flyttat en rejäl brunn för tele och fiber från väg 50. Arbetet med att bygga ny trafiksignal har också påbörjats. Gång- och cykelporten har rivits och vi återställer nu väg 50 igen. Under nästa vecka ska det asfalteras även här.

Det är även full fart med bygget av de två nya cirkulationsplatserna på sträckan. På Vasagatan leds trafiken om och vi arbetar med den västra sidan. Vid Kajvägen pågår VA-arbeten för fullt.

Huvuddel 3, Resecentrum

På resecentrum är vi nu klara med alla VA-arbeten och vi har påbörjat arbetet med att återställa alla ytskikt. Vi fyller upp med nytt material, sätter fundament för bland annat belysning och ska även här asfaltera.

Bilder från bygget

Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och visa hänsyn till dina medtrafikanter och till de som arbetar på vägen.