Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Det händer mycket i Ludvika nu

Det är en intensiv höst som väntar. Idag stänger vi rörbron vid Tallstigen-Poppelvägen, renoverar bro vid Tunnelgatan och har stängt plankorsningen vid Tanka/Hitachi.

Efter en sommar med mindre aktivitet i projektet är det nu dags att sätta igång en intensiv höst med aktiviteter på flera håll i Ludvika. Under hösten kommer huvuddel 1 att bli klar och samtidigt sätter arbetena för huvuddel 2 och 3 igång.

Pågående arbeten huvuddel 1

Idag stänger vi rörbron mellan Tallstigen och Poppelvägen för att färdigställa ombyggnationen av bron. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till gång- och cykelporten vid Lorensberga och Magnetbacken. Arbetet kommer att pågå cirka två veckor.

Det återstår en del mindre arbeten vid cirkulationsplatsen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50, planteringar, ytskikt, gabioner ska byggas och gång- och cykelvägar ska färdigställas.

Vi fortsätter med VA-arbeten vid Mårdstigen-Branta backen.

Pågående arbeten huvuddel 2

Nästa vecka är det dags att påbörja arbetet med att renovera bron över Tunnelgatan och vi har därför stängt plankorsningen vid Tanka/Hitachi. Vi börjar även med ledningsarbeten utanför Tanka.

Avstängningen börjar norr om infarten till Mossgatan och vi stänger även Malmgatan för in- och utfart till väg 50. Vi kommer även att stänga och riva gång- och cykelporten vid Myggatan. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas istället till Tunnelgatan

Trafiken till Hitachi hänvisas via Gonäsvägen och Lyviksvägen.

Plankorsningen kommer att vara stängd fram till december då bom- och signalregleringen vid plankorsningen tas ned.

Arbetet med att bygga ny cirkulationsplats vid Vasagatan har börjat. Där har den västra sidan börjat ta form och under september kommer trafiken att flyttas dit på en tillfällig väg så att arbeten på den östra sidan kan börja.

På Storgatan kommer vi att göra en del mindre arbeten för att anpassa vägen för ny infart till Locanders.

Vid cirkulationsplats Kajvägen har vi precis rivit ett garage för att under nästa vecka påbörja VA-arbeten. Refuger ska också tas bort.

Pågående arbeten huvuddel 3

Det pågår en del arbeten vid Resecentrum och vi har påbörjat riva plattor, ta bort cykelställ och flyttat parkering för taxi och korttidsparkering. De hänvisas istället till långtidsparkeringen, där del av långtidsparkeringen har gjorts om till korttidsparkering.

Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och visa hänsyn till dina medtrafikanter samt till de som arbetar på vägen.