Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Mycket på gång just nu

Idag stänger vi av två körfält på väg 50, vi sätter vägräcken och ska inom kort asfaltera gång- och cykelvägar.

Under vecka 38 ska vi asfaltera alla gång- och cykelvägar runt den nya cirkulationsplatsen vid Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50. Det innebär att vi stänger av gång- och cykelvägarna under korta perioder när asfaltering pågår och leder om gång- och cykeltrafikanterna till alternativa vägar. Arbetet beräknas även vara klart under vecka 38.

Rörbron mellan Tallstigen och Poppelvägen är fortsatt avstängd. Det är ledningsarbeten som tar längre tid än planerat och vi har för tillfället ingen prognos för hur lång tid arbetet kan komma att ta. Gång- och cykelporten mellan Notgården och Lorensberga är öppen. Under vecka 38 när vi ska asfaltera gång- och cykelvägarna kommer vi stänga dessa under korta perioder.

Ny cirkulationsplats Kajvägen/väg 50

Idag stänger vi av två körfält på väg 50 för att kunna utföra omfattande VA-arbeten längs sträckan. Trafiken kan ta sig förbi arbetsområdet. Det kommer dock att vara förbjudet att svänga vänster in till Kajvägen om du kommer söderifrån på väg 50. För att ta dig in till Kajvägen rekommenderar vi att du fortsätter till cirkulationsplatsen vid brandstationen och kör runt och tillbaka.

Det kommer även att vara stängt för utfart från Kajvägen till väg 50. Vi rekommenderar att du istället tar utfarten mellan Lidl och långtidsparkeringen vid Resecentrum.

Arbetet kommer att pågå fram till våren 2023.

Vi sätter vägräcken

Med start på onsdag kväll sätter vi vägräcken mellan den nya cirkulationsplatsen vid Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 och Lärkvägen. Under tiden arbetet pågår kommer ett körfält vara avstängt och trafik kan passera växelvis förbi arbetsområdet. Arbetet beräknas vara klart tidigt torsdag morgon.

Pågående arbeten vid stängd plankorsning

Vi fortsätter arbetet med att renovera bron vid Tunnelgatan. Inom kort är det dags att formera och gjuta ny kantbalk. Utanför Tanka har vi påbörjat arbetet med ny kantsten, belysning och förberett för trafikljus.

Förberedande arbete inför rivningen av gång- och cykelporten vid Myggatan pågår. Den är avstängd sedan augusti.

Arbeten vid resecentrum pågår. 

Var uppmärksam, följ tillfälliga hänvisningar och visa hänsyn till dina medtrafikanter och till de som arbetar på vägen.