Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Vi leder om trafiken vid ny cirkulationsplats Kajvägen

Det är mycket som händer i Ludvika nu. På måndag leder vi om trafiken vid ny cirkulationsplats Kajvägen, renoveringen av bron vid Tunnelgatan fortsätter och det återstår bara mindre arbeten på huvuddel 1.

På måndag leder vi om trafiken vid ny cirkulationsplats Kajvägen till en tillfällig grusväg för att kunna belägga den östra sidan av cirkulationen och knyta ihop ny väg 50 med den gamla. Arbetet beräknas pågå fram till och med onsdag. Därefter kommer vi att leda om trafiken igen, till den östra sidan som nu är belagd därefter påbörjar arbetet med den västra sidan.

För dig som kommer norrifrån på väg 50 kan fortfarande ta dig in till Kajvägen. Det kommer dock att vara förbjudet att svänga in till Kajvägen om du kommer söderifrån. Vi rekommenderar att du istället fortsätter till cirkulationsplatsen vid brandstationen och kör runt och tillbaka. Utfarten till väg 50 från Kajvägen är stängd. Följ tillfälliga hänvisningsskyltar.

Andra pågående arbeten på huvuddel 2

Arbetet med att renovera bron vid Tunnelgatan pågår och vi har nu stängt av vägen för fordonstrafik till med den 25 december. Gång- och cykeltrafikanter kan ta sig fram som vanligt.

Nu är arbetet med att återställa vägen efter rivningen av gång- och cykelporten vid Myggatan klar. Vi kommer inom kort även sätta upp vägräcke längs vägen vid platsen.

Arbetet med ny cirkulationsplats Vasagatan går framåt och vi är nu nere på djupet och arbetar med VA. Vi kan fortsätta arbetena på detta djup även om vintern blir kall.  

Pågående arbeten huvuddel 1

Vi monterar bullerplank längs den nya lokalgatan på Rådjursstigen. Vi färdigställer VA-arbeten och belysning längs väg 50. Belysningen längs väg 50 beräknas vara på plats vid årsskiftet.

Det återstår en del mindre arbeten på huvuddel 1 som kommer att åtgärdas till våren, vissa VA-arbeten, toppbeläggning på väg 50, gång- och cykelvägar och lokalgatan Rådjursstigen.

Arbeten framöver

Den förändring vi gör för trafiken på Kajvägen blir den sista i år. Då har vi en bra trafiklösning som håller hela vintern. När vädret blir kallare kan vissa arbeten inte göras och vi har därför en mindre intensitet framöver.