Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Arbetet fortsätter in i sommaren

Vi stänger utfart från Eriksgatan, tar parkeringsplatser i anspråk för ny gång- och cykelväg och arbetena fortsätter hela sommaren. Hela genomfarten blir klar i höst.

VA-arbetet vid Eriksgatan där vi ska gräva djupa schakter kommer att börja på måndag. Vi kommer endast stänga utfarten från Eriksgatan till väg 50. Var uppmärksam och ta det lugnt förbi arbetsplatsen. Vi öppnar utfarten till väg 50 efter cirka tre dagar. Arbetet fortsätter därefter i cirka 2 veckor men då kan trafiken passera förbi arbetsområdet.

På måndag stänger vi även ett antal parkeringsplatser på Hitachis parkering vid Mossplan. Skyltar och stängsel sätts upp så att vi kan börja arbetet med att bygga ny gång- och cykelväg.

Arbeten under sommaren

Det kommer pågå arbeten på flera ställen under hela sommaren. Det kommer till stor del handla om stensättning men även mindre asfalteringsjobb, arbete med refuger och fogar och eventuellt mindre ledningsarbeten.  

Var uppmärksam och visa hänsyn i trafiken

Genomfarten växer framåt hela tiden och det innebär att det blir förändringar i trafikmiljön. Information på vägskyltar kan ändras på kort varsel. Var uppmärksam, följ hastigheten och ta det lugnt förbi arbetsområdena. För din säkerhet men också för dina medtrafikanters och för de som arbetar på vägen. Tack för att du visar hänsyn!