Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Detta pågår just nu – se bilder från bygget

Ledningsarbeten, alléförberedelser, belysning och stenarbeten är några av de saker vi arbetar med just nu.

Trots att det är vinter är det full aktivitet i projektet, vi arbetar på flera håll längs sträckan. På huvuddel 1 återstår det mindre arbeten, vi sätter belysning och förbereder för en allé längs med väg 50 vid Valhallavägen, slutför arbeten med bullerplank och utför ledningsarbeten. Vi har även öppnat Magnetbacken efter de omfattande ledningsarbeten vi utfört där.

Huvuddel 2

Vid cirkulationsplats Vasagatan lägger vi just nu kantsten, både vid refuger och runt cirkulationen. Inom kort är det dags att koppla in VA och därefter kan vi slutföra alla stenarbeten på platsen.

Vi har nu kortat av gång- och cykelporten vid Carlavägen och under förra veckan satte vi ner så kallade L-stöd för att förbättra arbetsmiljön för de som arbetar med porten. Nu ska vi fortsätta med att bygga ny konstruktion. Den är fortfarande avstängd och du som cyklar och går får använda gång- och cykelbron mellan centrum och resecentrum.

Det pågår omfattande ledningsarbeten vid den nya cirkulationsplatsen vid Kajvägen. Den stora schakten inne på Lidls parkering är återfylld och vi har därför kunnat ta bort ett par avspärrningar. Snart kan vi även här börja med stenarbeten runt cirkulationen.

Bilder från bygget