Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Genomfart Ludvika är klar, mer trafiksäker och framkomlig än tidigare

Efter tre års arbete är vi nu klar med genomfart Ludvika. Tack för ditt tålamod under dessa år när vi förbättrat trafiksäkerheten och framkomligheten.

På kanelbullens dag i oktober invigde vi genomfarten. Solen sken och vi fick lyssna på musik av Ellinor Brolin och ett samtal på scen med representanter från Trafikverket och Ludvika kommun. Närmare 500 kanelbullar gick åt och många tog även tillfället i akt att gå tipspromenad för att få chans att vinna presentkort.

Sedan dess har vi gjort klart ett antal mindre åtgärder som återstod. Men nu är det klart och vi kan knyta ihop projektet.

Vad har vi gjort?

Projektet har pågått sedan 2020 och vi har utfört många åtgärder under dessa år. Vi har bland annat byggt:

  • ny väg 50 mellan Lyviksberget och Mossplan
  • om gamla väg 50 till lokalgata
  • tre cirkulationsplatser
  • tre gång- och cykelportar med tillhörande gång- och cykelvägar
  • busshållplatser
  • och utfört omfattande vatten- och avloppsarbeten.

Vi har även utfört ett antal åtgärder vid Resecentrum för att förbättra möjligheterna att resa kollektivt. Vi har nya anslutningar in och ut från Resecentrum och nya ytor och parkeringsplatser har anlagts.

Vad har blivit bättre?

Genomfart Ludvika är mer trafiksäker och framkomlig än tidigare. De tre nya cirkulationsplatserna istället för korsningarna är bra både för framkomligheten och trafiksäkerheten. Det blir ett bättre flyt i trafiken med mindre stopp.

Vi har tagit bort många in- och utfarter till fastigheter. Många av dessa är nu samlade på lokalgator som har en säker anslutning till väg 50. Vi har nu en förbättrad säkerhet och framkomlighet på väg 50 där risken för stopp och olyckor minskat.

Gestaltningsåtgärder har också varit ett fokus. Vi har skapat en inbjudande och trevlig genomfart.

Hur har vi tänkt kring gestaltningsåtgärderna när vi byggt?

I ett tidigt skede i projektet tog vi fram ett fördjupat gestaltningsprogram för att lyfta fram de olika karaktärsdragen i Ludvika. Vid Lyviksberget har vi anpassat gestaltningen till den skogsterräng som finns i området. Ju närmare centrum man kommer är gestaltningen mer anpassad till en stadskärna med stenläggning och planteringar.

Sedan har vi de nya cirkulationsplatserna som ofta i folkmun blir landmärken. De ska primärt vara trafiksäkra och underhållsvänliga och utformningen ska vara sådan att den dämpar hastigheten, har fri sikt och i själva rondellen ska inga farliga föremål finnas. I de nya rondellerna har vi valt att ha låg växande vegetation med minimalt av skötsel samtidigt som de bryter av landskapet av asfalt och sten som resterande cirkulationsplats består av.

Utmaningar i projektet

I ett så här stort projekt finns det såklart utmaningar man ställs inför. En av dessa är de omfattande ledningsarbeten vi utfört i projektet. Det är inte bara det som syns som är gjort. När vi bygger om vägar är det viktigt att flytta och förnya ledningar som ligger under marken så att de framöver inte ligger under våra stora riksvägar. Det underlättar om det till exempel uppstår läckage som behöver åtgärdas. I Ludvika har många ledningar, som till exempel vatten och avlopp, legat djupt ner i backen vilket har krävt stora schakter och komplexa byten av ledningarna då de även måste vara i drift medan arbetet pågår. Det tar tid att göra sådana stora komplexa jobb.

En annan utmaning vi ställts inför är att vi hittat ett antal föroreningar från tidigare verksamheter som vi har behövt ta hand om.

Tack till dig som bor, har verksamhet eller rör dig i Ludvika

Vi vill också passa på att tacka dig som blivit påverkad av våra arbeten. Du har anpassat dig till snabba förändringar i trafikmiljön och visat hänsyn till våra byggarbetare under tiden vi förbättrat genomfarten i Ludvika.

Projektsidan tas bort

Nu när projektet är klart kommer också projektsidan här på webben att tas bort. Men inte riktigt än, sidan kommer ligga kvar till torsdagen den 29 februari 2024.