Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Mycket på gång just nu

Vi monterar räcke, utför linjemålning, arbetar med sidoytor och sätter upp nya trafiksignaler.

Det märks att vi är inne i slutskedet och en intensiv period i projektet. Hela projektet ska vara klart i höst. Nu har vi lagt all beläggning klar längs Valhallavägen, även alla gång- och cykelvägar. Det som återstår att göra längs sträckan är bland annat sidoytor, slänter, sätta upp vägskyltar och göra klart bullerplanket på den nya lokalgatan.

Under nästa vecka kan framkomligheten bli begränsad på ett antal platser. På Valhallavägen ska vi montera vägräcke mellan Björnstigen och Mossgatan och det är även dags för linjemålning. Vi ska även montera räcke på bron vid Tunnelgatan. Var uppmärksam och ta det lugnt förbi arbetsområdena.

Utanför Tanka, i korsningen Valhallavägen och Malmgatan är det dags att sätta upp nya trafiksignaler, trafiken kan passera men visa hänsyn och ta det lugnt förbi.

Vid Carlaporten river vi mur och snart är det dags att fylla igen och åtgärda slänter i området. Gång- och cykelporten kommer att öppnas i augusti. Under tiden får du som går och cyklar använda gång- och cykelbron mellan Resecentrum och centrum.