Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Nu spurtar vi mot en framkomlig och tillgänglig genomfart

Efter en sommar fylld med arbete närmar vi oss slutet av genomfartsprojektet.

Alla omfattande ledningsarbeten är klara och vi har nu fokus på ytskikten. Ny busshållplats och farthinder byggs vid Mossplan. Vi har satt upp vägräcken, sätter kantsten och gör i ordning grönytor. Mittrefuger längs delar av sträckan ska färdigställas. Vi gräver för ny belysningskabel så belysningen norr om cirkulationsplats Kajvägen kan bytas. De nya gång- och cykelvägarna börjar ta form. Asfaltering kommer även att utföras på ett antal platser.

Var uppmärksam och visa hänsyn i trafiken
Då genomfarten växer framåt hela tiden kan det innebära förändringar i trafikmiljön. Även om det på delar av sträckan kan se klart ut är det fortfarande en arbetsplats med tillfälliga skyltar och anpassad hastighet. Vi vädjar till er att vara uppmärksamma och visa hänsyn gentemot både arbetare på plats och övrig trafik.