Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Vi öppnar cirkulationsplats Kajvägen för trafik

Tisdag nästa vecka öppnar vi den nya cirkulationsplatsen vid Kajvägen för trafik efter ett intensivt arbete både med delar över och under marken.

Arbetet med cirkulationsplats Kajvägen har pågått sedan hösten 2022 och nu kan vi öppna den för trafik. Det återstår dock en del arbeten innan den är helt klar. När den är klar blir framkomligheten och trafiksäkerheten betydligt bättre.

Vi har inte bara byggt en ny cirkulationsplats, vi har även utfört omfattande och komplexa ledningsarbeten. Men vad innebär det egentligen med ledningsarbeten och varför gör vi det egentligen?

Omfattande och komplexa ledningsarbeten

När Trafikverket bygger om vägar är det viktigt att flytta och förnya ledningar så att de inte ligger under stora riksvägar. Det underlättar om det till exempel uppstår läckage. Många ledningar, som till exempel vatten och tryckavlopp, ligger djupt ner i backen.

Vid Kajvägen har en utmaning varit dimensionen på ledningarna men också djupet de ligger på. Det var nödvändigt att gräva djupa schakter för att nå ledningarna som ska bytas och flyttas, säger Matti Siirtola.

Hela projektet blir klart i höst

Hela projektet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 50/66 genom Ludvika blir klart i höst. Innan dess ska följande åtgärder färdigställas:

  • två broreparationer
  • alla ledningsarbeten
  • stenarbeten längs hela sträckan
  • planteringar av buskar och träd
  • asfaltering längs hela sträckan

Visa hänsyn i trafiken

Genomfarten växer framåt hela tiden och det innebär att det blir förändringar i trafikmiljön. Även om det på delar av sträckan kan se klart ut är det fortfarande en arbetsplats med tillfälliga skyltar och anpassad hastighet.

Hastighetsefterlevnaden vid vägarbeten är låg och en av de främsta riskerna för allvarliga olyckor. Under åren 2003-2021 inträffade 359 trafikolyckor där vägarbetare skadades. Tio av dessa var dödsolyckor. 43 % av olyckorna med vägarbetare inträffade på statligt vägnät, 45 % på kommunalt vägnät och 12 % på övrigt vägnät.

Kör försiktigt, anpassa hastigheten och visa hänsyn så att alla kan komma hem efter jobbet.

Cirkulationsplats Kajvägen