Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Nu öppnar vi ny cirkulationsplats Vasagatan i Ludvika

Vi öppnar den nya cirkulationsplatsen vid Vasagatan i slutet på veckan efter ett intensivt arbete både med delar över och under marken.

Arbetet med cirkulationsplats Vasagatan har pågått sedan hösten 2022 och nu är den snart klar och vi öppnar den i slutet av veckan. Med den nya cirkulationsplatsen kommer framkomligheten och trafiksäkerheten bli betydligt bättre.

Vi har inte bara byggt en ny cirkulationsplats, vi har även utfört omfattande och komplexa ledningsarbeten. Det gäller även den nya cirkulationsplatsen vid Kajvägen som pågår för fullt. Den beräknas bli klar till sommaren. Men vad innebär det egentligen med ledningsarbeten och varför gör vi det egentligen?

Omfattande och komplexa ledningsarbeten

Många ledningar, som till exempel vatten och tryckavlopp ligger djupt ner i backen. När vi bygger om vägar är det också av vikt att flytta och förnya dessa ledningar så att de inte ligger under stora riksvägar. Det underlättar om det till exempel uppstår läckage.

Det har varit olika typer av utmaningar att byta ut ledningarna vid de nya cirkulationsplatserna. Vid Kajvägen har utmaningen varit dimensionen på ledningarna men också djupet de ligger på. Vi har behövt gräva djupa schakter för att nå ledningarna som ska bytas och flyttas. Vid Vasagatan har det istället varit en utmaning i att förnya dricksvattenledningen samtidigt som den gamla är i drift. Omkopplingar av huvudstammen och nya serviser har utförts.

Nu har Ludvika ny huvudstam för dricksvatten mellan OKQ8 vid Snöåvägen till kyrkogården bredvid stadshuset.

Tina tjäle med städbark

Att bygga väg på vintern när tjälen når backen är inte möjligt utan att först tina den. Men när vi arbetar i djupa schakter är man inte lika begränsad av tjälen. Vid båda cirkulationsplatserna förebyggde vi tjälen genom att lägga ut städbark från ett sågverk i närheten. Det är en framgångsrik metod vilket innebär att man sluppit använda tjältiningsaggregat i någon större omfattning. Med den här metoden har vi sparat cirka 5 kubikmeter diesel. Däremot när de djupa schakterna blev klara och kantsten behövde sättas har tjältiningsaggregat behövt användas för att komma framåt i projektet.

Hela projektet blir klart i höst

Hela projektet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten genom Ludvika blir klart i höst. Innan dess ska följande åtgärder göras:

  • Färdigställa två broreparationer
  • göra klart alla djupa ledningarbeten
  • stenarbeten längs hela sträckan, cirka 2 km
  • belysning
  • planteringar
  • beläggning.

Tack för att du visar hänsyn till de som arbetar på vägen samt till dina medtrafikanter.