Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Vi öppnar Malmgatan, Carlaporten och infart till Vasagatan.

Det händer mycket i projektet, vi kan öppna Malmgatan, Carlaporten och infart till Vasagatan. Men vi stänger även Mossgatan för att kunna börja med ledningsarbeten.

Det händer grejer vid ny cirkulationsplats Vasagatan. Beläggning pågår och senare idag öppnar vi infarten till Vasagatan från väg 50. Nästa vecka börjar vi med planteringsytor mellan väg 50 och Storgatan.

Vi kommer även att öppna Malmgatan nästa vecka. I samband med det stänger vi Mossgatan permanent och påbörjar ledningsarbeten.

Arbetet med gång- och cykelporten vid Carlavägen går framåt och vi formar nu den nya kantbalken. Under nästa vecka kommer vi att kunna öppna porten för gång- och cykeltrafikanter.

Övriga arbeten

Vi bygger bullerplank mellan Rådjursstigen och väg 50. På Rådjursstigen är det även dags att sätta kantsten.

Vid ny cirkulationsplats Kajvägen går arbetet också framåt. Delar av cirkulationen har fått ny överbyggnad och andra delar gräver vi ur. Här kommer vi även kunna börja med beläggning och stenarbeten snart

Tack för att du visar hänsyn till de som arbetar på vägen samt till dina medtrafikanter.