Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Vi öppnar Tunnelgatan och bark används för att undvika tjäle

Det är mycket fokus på VA-arbeten, vi öppnar Tunnelgatan och bark används i tjältiningssyfte.

Arbetet med att renovera bron vid Tunnelgatan har gått bra och vi har rivit formställningen. Det innebär att vi idag kan öppna Tunnelgatan för trafik igen.

Pågående arbeten

Magnetbacken har varit stängd sedan förra veckan och vi har grävt upp hela vägen för att kunna lägga ny VA. Arbetet beräknas vara klart under februari.

Det är mycket VA-arbeten som pågår längs sträckan och vid ny cirkulationsplats Vasagatan har vi nu lagt ny vattenledning över Vasagatan. Samtidigt pågår schaktning för cirkulationen. Det återstår en del VA-arbete där men i slutet av februari kan vi öppna infart från väg 50 till Vasagatan tillfälligt. Den kommer att stängas igen när cirkulationsplatsen ska asfalteras.

Även vid cirkulationsplatsen Kajvägen pågår VA-arbeten och vi schaktar för nytt VA mellan väg 50 och Lidl. Vi har även påbörjat bygget av ny gång- och cykelväg som kommer att ligga mellan Lidl och den nya väg 50.

Städbark i syfte att undvika tjäle

NCC har vid de två nya cirkulationsplatserna använt städbark för att dels tina tjäle men också för att undvika tjälen att gå ner i marken. Det är en framgångsrik metod vilket gjort att man nu sluppit använda tjältiningsaggregat som förbrukar 6 liter diesel per timme eller 2,6 kW el per timme. Det innebär att man sparat cirka 5 kubikmeter diesel .

Städbark är en biprodukt som uppstår på platser där framförallt timmer och massaved lagras. Barken som släpper från veden sopas ihop i högar och grus och stenar siktas ur innan barken körs till eldningsanläggning. I barken pågår det en organisk process som gör att det blir en värmeutveckling som alltså värmer marken och undviker tjäle.

På de två platser, cirkulationsplats Vasagatan och Kajvägen som bark använts finns ingen tjäle i marken och man kan på så vis arbeta i de områdena.

Barken kommer från ett sågverk i närheten och kommer att köras till en vanlig mottagningsanläggning när den inte behövs längre.

Ett område med ett tjockt lager städbark

Bilden visar hur vi täckt ett stort område med cirka 60 cm tjockt lager städbark.