Logga in
Logga in

Dalarna Väg 50/Ritargatan, ny cirkulation i Borlänge

Vi bygger en ny cirkulationsplats för bättre trafikmiljö i korsningen väg 50/Ritargatan, Borlänge.

Vad?

Vi bygger en ny cirkulationsplats med belysning i Borlänge vid väg 50/Ritargatan.

Varför?

För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för bilister såväl som oskyddade trafikanter.

Nuläge

Byggnation. Arbetet beräknas klart oktober 2022.

Om projektet

Den nya cirkulationen byggs just nu vid väg 50/Ritargatan i Borlänge. Målet är ökad trafiksäkerheten och framkomligheten för både bilister och oskyddade trafikanter.

Under arbetet hålls väg 50 stängd för trafik. Trafiken leds istället via Paradisvägen, följ orange skyltning. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar.

Omledningsväg

Omledningsväg under byggtid

Översiktskarta ny cirkulation

Karta över cirkulationsplatsen i Borlänge.

Nyheter

Tidsplan

Preliminär tidplan som kan komma att ändras.

1 Byggstart April 2022

2 Cirkulationen färdigställd Oktober 2022

Kontakt

Stefan Tångring

Projektledare

Telefon: 010-124 27 23

Martin Lind

Projektingenjör

Telefon: 010-124 35 84