Logga in
Logga in

Dalarna Väg 50/Ritargatan, ny cirkulation i Borlänge

Vi bygger en ny cirkulationsplats för bättre trafikmiljö i korsningen väg 50/Ritargatan, Borlänge.

Vad?

Vi bygger en ny cirkulationsplats med belysning i Borlänge vid väg 50/Ritargatan.

Varför?

För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för bilister såväl som oskyddade trafikanter.

Nuläge

Byggstart sker måndag den 25 april då  väg 50 stängs för trafik. Arbetet beräknas klart hösten 2022.

Om projektet

Det är fyrvägskorsningen som ska byggas om genom Borlänge. Den nya cirkulationen kommer att byggas vid väg 50/Ritargatan. Målet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för bilister såväl som oskyddade trafikanter.

Byggstart

Måndag den 25 april startar arbetet med den nya cirkulationen och väg 50 stängs för trafik till hösten 2022. Trafiken omleds via Paradisvägen, följ orange skyltning. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar.

Omledningsväg

Omledningsväg under byggtid

Översiktskarta ny cirkulation

Karta över cirkulationsplatsen i Borlänge.

Nyheter

Tidsplan

Preliminär tidplan som kan komma att ändras.

1 Byggstart April 2022

2 Cirkulationen färdigställd Oktober 2022

Kontakt

Stefan Tångring

Projektledare

Telefon: 010-124 27 23

Martin Lind

Projektingenjör

Telefon: 010-124 35 84