Logga in
Logga in

Väg 66, Östra Tandö-Bu Full fart på bygget

Vi bygger gabionmur och busshållplatser och terrasserar längs sträckan.

Det är full fart ute på bygget nu när vi stängt av väg 66. Det är mycket som ska göras under tiden vägen är avstängd. Vi arbetar på den mittersta delen av sträckan, mellan Risätra och Östra Ofors.

Vi monterar gabionmur mot banvallen och bygger nya busshållplatser där vi sätter kantsten och refuger.

Terrassering längs sträckan pågår. Det är 6 nya trummor som ska läggas och 4 av dessa är redan på plats. Den här veckan börjar vi även med att lägga förstärkningslager och där det är möjligt fixar vi även till dikena.

Terrassering av ny gång- och cykelväg har också påbörjats. Där kommer vi dock att vänta med förstärkningslagret så att vi kan ta material från den norra delen av sträckan.

Trafiken flyter på bra och vi vill passa på att tacka dig som rör dig i området för den hänsyn du visar, både till de som arbetar på vägen samt till dina medtrafikanter.  

Bilder från senaste veckan