Logga in
Logga in

Väg 66, Östra Tandö-Bu Nu är väg 66 öppen för trafik

Efter några intensiva veckor är nu väg 66 öppen igen. Under perioden har vi bland annat arbetat med den nya gång- och cykelporten, byggt en säkrare korsning och satt upp ny belysning längs delar av sträckan.

Väg 66 mellan Östra Tandö och Bu har varit avstängd sedan den 22 augusti men öppnade i torsdags för trafik igen. Detta var den tredje och sista avstängningen under byggtiden. Under den här avstängningen har vi arbetat på den norra delen av sträckan, från Venjansvägen till Sixten Jernberg museum.

Under tiden vägen varit avstäng har vi bland annat:

  • Arbetat intensivt vid den nya gång- och cykelporten vid Bu. Där har vi utfört schakt och terrasseringsarbeten, VA-arbeten och överbyggnadsarbeten. Vi har även lagt sten vid nya refuger och vid busshållplatser.
  • Byggt en säkrare korsning vid Sixten Jernberg museum med refuger och vänstersvängfält.
  • Utfört omfattande sten och räckesarbeten runt busshållplatserna i vattenskyddsområdet Risätra.
  • Satt upp ny belysning på stora delar av sträckan.
  • I stort sett färdigställt ny gång- och cykelväg i Bu.
  • Arbetat med slänter och sidoytor längs sträckan.

Arbeten framöver

Fram till att vintern anländer kommer vi att arbeta med anslutningsvägar, sidoytor och gång- och cykelvägar. Det återstår även arbeten i Tandö korsningen som vi kommer att slutföra. Trafik kommer kunna passera förbi arbetsområdet framöver men under perioder kan vi behöva stänga av ett körfält i taget. Var därför uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och visa hänsyn till dina medtrafikanter och till de som arbetar på vägen.

Till våren slutförs alla arbeten med anslutningsvägar, sidoytor och gång- och cykelvägar och till sist asfalterar vi hela sträckan med ny toppbeläggning. Vi kommer även utföra åtgärder på delar av gamla väg 66.

Sommaren 2023 kommer nya väg 66 vara helt klar.

Bilder från bygget