Logga in
Logga in

Väg 66, Östra Tandö-Bu Nu är väg 66 öppen igen

Efter en intensiv arbetsperiod är nu väg 66 öppen igen. Under perioden har vi bland annat byggt busshållplatser, refuger, grodhotell och gabionmur.

Väg 66 mellan Östra Tandö och Bu har varit avstängd sedan den 9 maj men har idag öppnats för trafik igen. Under tiden som vägen varit avstängd har det arbetats intensivt på den mittersta delen av sträckan, från Risätra till Östra Ofors.

Under tiden som vägen har varit avstängd har vi:

  • byggt nya busshållplatser, nu är 10 av 14 stycken klara längs sträckan
  • byggt två refuger, nu återstår åtta som kommer att byggas under hösten
  • lagt kullersten i refuger
  • tagit gång- och cykelporten i Risätra i bruk
  • satt upp 950 meter räcke och stänkskydd vid gång- och cykelporten i Risätra
  • byggt en 60 meter lång gabionmur vid banvallen i Östra Lillmon
  • satt belysningsfundament och belysningsarmaturer
  • byggt en c-korsning, vilket innebär ett separat körfält för vänstersvängande, vid nysträckningen
  • byggt en groddamm och övervintringsplats för grodor, ett så kallat grodhotell
  • gjort i ordning sandblottor, öppna sandmiljöer för insekter.

Vi har nu 3,6 km väg klar av de totalt 7 km som ska rustas upp och byggas. Sommaren 2023, när allt är klart, har vi en mer trafiksäker och framkomlig väg mellan Östra Tandö och Bu.

Arbeten framöver

Efter en intensiv vår kommer det vara mindre aktivitet i projektet mellan vecka 28 och 31. Därefter sätter arbetena igång igen och vi kommer bland annat arbeta med den nya sträckan som vi bygger mellan gamla småskolan i Risätra mot Risätra skola och sedan längs väg 1044 tills den ansluter mot befintliga väg 66.

Mellan den 22 augusti och den 7 oktober är det åter igen dags att stänga av väg 66 och leda om trafiken. Då kommer vi arbeta på den norra delen, mellan Venjanvägen och Sixten Jernberg museum. Då kommer vi även öppna för trafik på nya sträckan i Ytternäs. Mer information om detta kommer i mitten av augusti.

Vi vill passa på att önska dig en fin sommar och ta det lugnt förbi arbetsområdena, för din, dina medtrafikanter och för vår säkerhet.

Bilder från bygget