Logga in
Logga in

Väg 66, Östra Tandö-Bu Nu kan grodorna ta in på hotell

Vi har byggt groddamm och övervintringsplats till grodor i området samtidigt fortsätter vi med att lägga förstärkningslager på sträckan.

Nu har vi byggt en groddamm och en övervintringsplats till alla grodor i området längs vägsträckan. Groddammen är ett befintligt dike som har breddats och fördjupats, med sluttande kanter för att passa grodorna bättre.

Övervintringsplats för grodorna, även kallat grodhotell har också byggts. Där har vi grävt en grop på 2x2 meter ner till tjälfritt som har fyllts med rundade naturstenar samt lövkompost och lövved. Norra delen av markytan har täckts med jord för att isolera och den södra delen med stenar som blir varma av solen.

Groddamm

Grodornas damm. 

Övervintringsplats för grodor, även kallat grodhotell, byggs. 

Grodhotellet är redo att ta emot grodor till vintern. 

Pågående arbeten

Vi fortsätter arbetet med att lägga förstärkningslager, finjusterar diken och slänter, lägger kullersten på refuger och har satt belysningsfundament längs sträckan.