Logga in
Logga in

Väg 66, Östra Tandö-Bu Vi stänger av väg 66 och leder om trafiken

För att kunna göra vissa moment längs väg 66 behöver vi fri tillgång till vägen och den stängs därför av och trafiken leds om via väg 1049.

Från den 9 maj till och med den 1 juli kommer vi att stänga väg 66 mellan Östra Tandö och Bu och trafiken kommer att ledas om via väg 1049, se karta.

Vi kommer att arbeta på den mittersta delen av sträckan och för att dessa delar ska bli klara under avstängningen kommer arbetena att pågå måndag till och med söndag klockan 6.30–18.30.

Du som bor inom området för avstängningen kommer kunna ta dig till och från din fastighet trots avstängningen.  Du som blir direkt berörd har fått enskild information kring detta.

Vänligen respektera skyltar och avspärrningar, de är till för att skydda dig. 

Arbeten under avstängningen

Under avstängningen kommer vi att arbeta på den mittersta delen av sträckan, från Risätra till Östra Ofors.

Under dessa veckor kommer vi bland annat:

  • förbättra väg 66 med ny överbyggnad och ny asfalt
  • byta trummor
  • bygga gabionmur
  • sätta nya räcken och ny belysning
  • stensätta vid busshållplatser och refuger
  • göra ett antal miljöåtgärder som till exempel övervintringsplats för grodor, groddamm samt sandblottor.

Karta som visar omledningen via väg 1049