Logga in
Logga in

Flera län Väg 66, Smedjebacken-Fagersta, mötesfri väg

Trafikverket planerar att bygga om väg 66 på sträckan Smedjebacken i Dalarna och Västanfors i Fagersta kommun, norra Västmanland. Detta sker genom att bland annat mötesseparera vissa vägavsnitt.

Vad?

Trafikverket planerar att på väg 66 bygga mötesseparerad väg på sträckan Smedjebacken–Fagersta i Dalarna och norra Västmanland.

Varför?

Den aktuellt vägsträckan har bristande trafiksäkerhet och är olycksdrabbad. Där vägen passerar genom eller nära bebyggelse är det svårt för oskyddade trafikanter att röra sig.

Nuläge

Samråd på orten avslutades i början av 2022. Inkomna synpunkter har analyserats och ett förslag till slutlig vägplan är framtagen. Planen förväntas fastställas i slutet av 2022.

Om projektet

Denna del av väg 66 utmärkts delvis i dag av att fordon håller höga hastigheter och av en relativt hög andel tung trafik. Den aktuella sträckan har brister i trafiksäkerhet och är  olycksdrabbad.

Bland annat finns en större mängd utfarter och korsningar. Där vägen passerar genom eller nära bebyggelse finns svårigheter för oskyddade trafikanter att röra sig längs med och tvärs över vägen. 

Trafikverkets arbete med vägsträckan hanteras i en vägplan, Smedjebacken– länsgränsen till Västmanland, vilket innebär korsningen väg 68 och 66 vid Oti, söder om Fagersta. I en kommande etapp ska också sträckan Oti krog-Västanfors mötessepareras där så är möjligt.

Några av projektets mål är att:

  • Förbättrad trafiksäkerheten genom bland annat mötesseparering, säkrare passager och busshållplatser.
  • Säkra gång- och cykelstråk för oskyddade trafikanter.
  • Kortad restid genom högre tillåten hastighet till 100 km/h på hela sträckan.
  • Åtgärder för tillräckliga vandringshinder och passager för smådjur och vilt.

Nyheter

Tidplan

Detta händer i projektet

Trafikverket presenterar den reviderade vägplanen där de synpunkter som inkommit från tidigare samråd har vägts in och utretts. 

Trafikverket presenterar den reviderade vägplanen där de synpunkter som inkommit från tidigare samråd har vägts in och utretts. 

Vägplanen skickas in för fastställelse till Trafikverket planprövningsenhet.

Byggstart för projektet planeras till tidigast år 2025

Dokument

Här hittar du aktuella och äldre dokument som berör arbetet med att ta fram vägplanerna för utbyggnaden av väg 66 mellan Smedjebacken-Oti krog.

Behöver du mer information?

Mikael Oscarson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 32

Camilla Palmqvist

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 09 62