Logga in
Logga in

Dalarna Väg 780/70, Bispberg, gång- och cykelväg

Vi ska bygga en ny gång- och cykelväg mellan pendlarparkeringen vid korsningen väg 780/70 och industriområdet, som startar med Pungmakarbovägen söder om Säter.

Vad?

Vi ska bygga en ny gång- och cykelväg, och bygga om en plankorsning över Dalabanan.

Varför?

För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Arbete med vägplan.

Om projektet

I dag saknas det en gång- och cykelväg mellan pendlarparkeringen vid korsningen väg 780/70 och industriområdet, som startar med Pungmakarbovägen. Det är en sträcka på cirka 360 meter, och där ska vi bygga en gång-och cykelväg, som kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen.

På samma sträcka kommer vi att bygga om plankorsningen över Dalabanan så att det blir separata bommar för biltrafik och gång- och cykelvägen. 

Tidsplan

1 Granskning hösten 2021

2 Preliminär byggstart 2027

Kontakt

Mikael Oscarson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 32