Logga in
Logga in

Dalarna Väg 780/70, Bispberg, gång- och cykelväg

Vi ska bygga en ny gång- och cykelväg mellan pendlarparkeringen vid korsningen väg 780/70 och industriområdet, som startar med Pungmakarbovägen söder om Säter.

Vad?

Vi ska bygga en ny gång- och cykelväg, och bygga om en plankorsning över Dalabanan.

Varför?

För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Projektet är vilande och beräknas inte kunna genomföras inom de närmaste åren, då det saknas finanisering. Projektsidan kommer tas bort från Trafikverkets webbplats 25 juni 2023.

Om projektet

I dag saknas det en gång- och cykelväg mellan pendlarparkeringen vid korsningen väg 780/70 och industriområdet, som startar med Pungmakarbovägen. Det är en sträcka på cirka 360 meter, och där ska vi bygga en gång-och cykelväg, som kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen.

På samma sträcka kommer vi att bygga om plankorsningen över Dalabanan så att det blir separata bommar för biltrafik och gång- och cykelvägen. 

Tidsplan

1 Granskning hösten 2021

2 Projektet har skjutits fram/är vilande maj 2023 –tillsvidare

Kontakt

Mikael Oscarson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 32