Logga in
Logga in

Bergslagsbanan, ett nytt dubbelspår från Gävle Västra–Forsbacka Fältundersökningar startar i november 2023

Nu har arbetet kommit till det skede när vi ska bestämma spårlinjen för sträckan Gävle Västra-Forsbacka. Det betyder fältundersökningar under 2023-2024, med start i november.

Fältundersökningarna är en viktig del i arbetet för att ta fram en exakt spårlinje för vart järnvägen ska placeras mellan Gävle Västra och Forsbacka. Vi behöver ta reda på hur markegenskaperna ser ut i den planerade korridoren, tillexempel var det finns berg och var det krävs åtgärder för att kunna bygga stabilt.

Även inventeringar för flora och fauna ingår, för att ge oss viktig kunskap om var de största naturvärdena finns. Vi försöker så långt det går undvika intrång på platser med större naturvärden. 

Våra konsulter kommer att vistas på eller i närheten av olika fastigheter längs sträckan och de som berörs blir kontaktade för mer information. Man bär gula västar och tar sig fram på befintliga vägar eller till fots i terrängen. 

Trafikverket och upphandlad konsult har enligt 3 kap 1§ Lagen om byggande av järnväg rätt att få tillträde till fastighet för förberedande åtgärder och undersökningar.

Översiktskarta korridor för Bergslagsbanan