Logga in
Logga in

E16 genom Hofors, ombyggnation Begränsas framkomlighet på E16 genom Hofors

Vägarbetet på E16 startade våren 2022 och beräknas klart hösten 2023. Det begränsar hela trafikflödet genom Hofors och oskyddade trafikanter hänvisas till lokalgator för att ta sig fram.

  • Vägbredden begränsas till 7 meter.
  • Vid Circle K kommer en tillfällig väg att uppföras i samband med schaktarbeten.
  • Från kedjehusen (Faluvägen 33) fram till Centralgatan kommer befintlig gång- och cykelbana att behöva nyttjas som tillfällig väg. Vi hänvisar gång-och cykeltrafikanter till omkringliggande gator.
  • Trafikanordningar kommer att placeras ut vid Centralgatan där vi ska schakta för VA arbeten. Vi renoverar en vattenledning i anslutning till E16.

Vi ber om överseende med det störningar som arbetet medför.

De röda områdena i kartan påverkas

Karta för ombyggnation av E16 i Hofors, våren 2022

Vid frågor om produktionen kontakta entreprenören, tel. 072-254 03 03.

Kontakt

Jan Enbom

Projektledare

Telefon: +46 10-124 30 67