Logga in
Logga in

E16, genomfart Hofors, ombyggnation Omledning av trafik på E16, runt arbetsområdet väster om Circle K

Vi leder om trafiken vid arbetsområdet från vecka 22. I samband med omledningen stängs också Murargatans infart från E16.

Schaktgroparna efter E16 kommer att vara öppna så länge vi byter VA ledningar och tar vattenprover. När det är klart kan schakterna återfyllas.

Omledning från E16 vecka 22