Logga in
Logga in

Gävleborg E16/väg 541, trafikplats Tuna, Sandvikens kommun

Vi bygger en ny trafikplats mellan E16 och väg 541 för ökad närhet till handelsområdet Tuna och Kungsbergets skidanläggning samt för att avlasta Gävlevägen.

Vad?

Vi bygger en ny trafikplats mellan E16 och väg 541 i Sandviken för ökad tillgänglighet till handelsområdet Tuna och Kungsbergets skidanläggning.

Varför?

För att förbättra genomfartstrafiken och avlasta Gävlevägen.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

Väg 541 från Sandviken mot Järbo är vältrafikerad av både pendlingstrafik och turism. Målet för många är skid- och sportanläggningen i Kungsberget men även Sandvikens återvinningscentral. Ett nytt handelsområde etablerar sig samtidigt vid Tuna, vilket gör att trafiken förväntas öka ytterligare. Idag saknas anslutning mellan E16 och väg 541, vilket gör att trafikanterna måste välja den redan hårt belastade Gävlevägen genom Sandviken.

Den nya trafikplatsen ansluter väg 541 med E16 och öppnar upp mot handelsområdet Tuna. Åtgärden omfattar även nya busshållplatser på de västra ramperna liksom en gång- och cykelväg som kopplar ihop norra och södra sidans planerade gång- och cykelvägar.

Aktuellt 

  • Besiktning pågår av gång- och cykelbron över E16. Bron är ännu inte öppnad.
  • Vinteruppehåll gäller mellan januari-april 2023. När vädret tillåter fortsätter beläggningsarbeten, linjemålning och montering av vägvisningsskyltar.

Våra effektmål

  • Öka trafikkapaciteten genom Sandviken 
  • Bättre tillgängligheten till Tuna handelsområde
  • Bättre möjligheter till kollektivt resande

Projektet medfinansieras av Sandvikens kommun

Nyheter

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Byggstart hösten 2021.

På grund av sättningar i de östra ramperna flyttas öppningen för trafik till våren 2023.

Översiktskarta

Arbetsområdet på E16 och väg 541

Kontakt

Jan Enbom

Telefon: 010-124 30 67