Logga in
Logga in

E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg i Nordanstigs kommun Förslag till ny nationell transportplan och finansiering av E4 Kongberget–Gnarp

Fram till den 28 februari 2022 är förslaget på remiss och därefter ska regeringen fatta beslut om planen.

Den 30 november presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Förslaget är på remiss till den 28 februari 2022 och regeringen kommer därefter att fatta beslut om planen.

Den Nationella planen beskriver Trafikverkets långsiktiga planering av olika åtgärder och hur dessa ska prioriteras och finansieras.

I planen föreslås att byggstarten för projekt E4 Kongberget-Gnarp skjuts framåt till perioden 2028-2033. Projektet har inte full finansiering under planperioden, utan 489 mkr ligger efter år 2033.