Logga in
Logga in

Gävleborg Gävle hamn, elektrifiering av järnvägsspåret över Näringen

Vi elektrifierar och förlänger befintligt järnvägsspår från Gävle godsbangård till Gävle hamn.

Vad?

Vi elektrifierar och förlänger befintligt järnvägsspår på Näringen till Gävle hamn.

Varför?

För att avlasta infarten till Gävle godsbangård, öka kapaciteten av godstransporter samt skapa en direktanslutning till Gävle hamn.

Nuläge

Klart i mars 2023.

Om projektet

Vi elektrifierar och förlänger järnvägsspåret på Näringen. Arbetet omfattar rivning av flertal byggnader, spårarbeten och elektrifiering av befintlig järnväg till Gävle hamn. Arbetet startade 2017 och järnvägen öppnas för trafik i mars 2023. Spåret avser endast godstrafik.

Målsättningen för Trafikverket är att möjliggöra effektiva och miljövänliga transporter till och från hamnområdet. Med en modern järnväg slipper man byta från ellok till diesellok på godsbangården, vi minimerar CO2-utsläpp och buller samt minskar kostnaderna för alla godskunder. En enkelresa till hamnen blir dessutom 30-45 minuter snabbare. Arbetet sker dagtid men både helg- och nattarbeten kan förekomma.

Angränsande projekt

Projektet ger påverkan för angränsande projekt och detaljplaner. De blir antingen en konsekvens av våra åtgärder alternativt påverkade av angränsade projekt och detaljplaner för att kunna genomföras. De hanteras i egna planeringsprocesser.

Den östra järnvägsövergången vid Skansbron (närmast vattnet) är fortsatt avstängd. Vi hänvisar till den västra övergången istället.

Tidplan

Tidplanen kan komma att ändras.

Elektrifiering av befintlig järnväg och förlängning av bangården vid Gävle hamn, 2017-2023.

Nyheter

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Stefan Sunnesjö

Projektledare

Telefon: 010-123 85 76

Sibel Pichler

Markförhandlare

Telefon: 010-123 48 67