Logga in
Logga in

Gävle hamn, elektrifiering av järnvägsspåret över Näringen Den östra järnvägsövergången på Näringen är fortsatt avstängd

Järnvägsövergången vid Skansbron (närmast vattnet) är avstängd. Under byggtiden måste vi hänvisa gående och cyklister till den västra övergången.

Problemen med framkomligheten för gående och cyklister längst ut mot Skansbron har uppstått i samband med Trafikverkets arbeten med elektrifieringen och förlängningen av järnvägsspåren/hamnbanan. Projektet har drabbats av förseningar vilket bland annat innebär att järnvägskorsningen längst ut mot Skansbanken på grund av säkerhetsskäl kommer att vara stängd under ungefär ett års tid.

Trafikverket har haft kontakt med berörda fastighetsägare och med Gävle kommun för att hitta en temporär lösning som fungerar för alla parter, både för fastighetsägare och för gående och cyklister. I nuläget kan vi inte ange en tidpunkt när förbindelsen mot Skansbron kan öppnas, men vår ambition är att hitta en lösning i närtid.

Översiktskarta

En karta över järnvägsövergångarna vid Skansbron.

Kontakt

Stefan Sunnesjö

Projektledare

Telefon: +46 10-123 85 76

Mark Jones

Projektledare

Telefon: 070-626 60 01