Logga in
Logga in

Gävleborg Gävle, järnvägsunderhåll, norr om resecentrum

Järnvägsunderhåll i Gävle sommaren 2022. Arbetet börjar den 25 juli och berör Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra Stambanan.

Vad?

Vi genomför underhåll på järnvägen norr om resecentrum juli–augusti 2022 och byter spår, växlar, spårriktar samt kompletterar makadam.

Varför?

Vi underhåller befintlig järnväg så den fungerar fint tills nya Ostkustbanan mellan Gävle–Kringlan står klar.

Nuläge

Arbetet startar den 25 juli och pågår till 28 augusti. Vissa efterarbeten (som inte påverkar trafiken) kan kvarstå.

Om projektet

​Vi genomför underhåll på järnvägen i centrala Gävle (norr om resecentrum) från den 25 juli–28 augusti 2022. Vi byter spår, växlar, spårriktar samt kompletterar makadam, ett arbete som påverkar trafiken på Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra Stambanan.

Trafikpåverkan

​Störst påverkan blir under vecka 32 (7–13 augusti) då det blir stopp i all tågtrafik norr om resecentrum, i både norr- och södergående riktning. Plattform 1 och 2 hålls öppna för tåg söderut. Information om ersättningstrafik lämnas av tågbolagen.

Störande arbeten

​Närliggande fastigheter kan uppleva arbetet störande då det pågår dag och natt. Berörda fastighetsägare har fått information i brev. Vi ber om överseende under tiden som arbetet pågår. 

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Material och maskiner kommer på plats.

Järnvägen är öppen för trafik även om maskiner och material finns kvar i området.

Kontakt

Mikael Pettersson

Projektledare

Telefon: 010-123 64 78