Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Nu bullerinventerar vi byggnader (inomhus) på sträckan Gävle C – Tolvforsskogen

Inventeringen pågår under april mellan vecka 16-18, 2022

Nu är det dags att komplettera tidigare genomförd bullerinventering med underlag för ett 20-tal byggnader inomhus. Syftet är att säkerställa åtgärdsbehovet för de fastigheter som tangerar riktvärdena och där mer information behövs kring byggnadens konstruktion. För övriga byggnader längs sträckan har den utvändiga inventeringen (2021) gett tillräcklig information.

När ska det ske?
Inventeringen genomförs i april mellan vecka 16-18.

Hur påverkar det mig?
Du som berörs har fått information i brev och en bokad tid för ett platsbesök. Invändig inventering tar ca 1-1,5 timme. Ljudisolering i befintlig fasad ska mätas med högtalare som placeras ute på tomten och ljudnivån mäts både inomhus och utomhus. Invändigt kommer väggar och fönster att fotas samt mätas för storlek och volym för att användas i fortsatt utredning.

Vad händer sen, vad gör ni av informationen?
Resultatet från inventeringen ska bearbetas och bli ett underlag i den bullerutredning som tas fram för den planerade järnvägsanläggningen. Att en inventering utförs innebär inte att man är berättigad till åtgärd, det kommer att utredas vidare med bland annat informationen från inventeringen som underlag. Slutligt förslag till åtgärder kommer att redovisas vid samråd våren 2023.