Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 515/Gammelstillavägen, byte av vägbro

Vi planerar att byta bron över inloppet till dammen vid Gammelstilla bruk, väg 515/Gammelstillavägen. Vägen kommer att stängas av i båda riktningar och biltrafiken leds om under tiden arbetet pågår.

Vad?

Byte av rörbro till vägtrumma i Gammelstilla, väg 515/Gammelstillavägen berörs.

Varför?

Planerat underhåll.

Nuläge

Produktion.

Om projektet

Det är bron över väg 515/Gammelstillavägen som ska åtgärdas, över inloppet till dammen i Gammelstilla bruk. Under tiden arbetet pågår är passage över bron ej möjlig. Vägen kommer att stängas av i båda riktningar och biltrafiken leds om enligt kartskiss. Tung trafik och fjärrtrafik leds via det allmänna vägnätet på väg 68, 272 och 515. Boende kring omledningsvägen kan förvänta sig ökad trafik under perioden.

Omledning trafik mellan 22 april–17 maj

 Vi ber om överseende med de störningar som åtgärden medför.

Bakgrund

Genom att kontinuerligt underhålla våra broar förlänger vi deras livslängd och ökar trafiksäkerheten. Det är nu dags för bron i Gammelstilla att förstärkas och repareras utifrån
sitt behov. Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram, vi hoppas att du har överseende med det och respekterar våra tillfälliga trafikanordningar.

Omledning av trafik

Kartan visar omledningsvägen förbi arbetsområdet.

Tidsplan

Här kan man ha en inledande text.

Ett körfält stängs av första veckan (v.16).

Se karta för omledning av trafik.

Arbetet är klart och vägen öppnas för trafik igen.

Kontakt

Anna Pedersen

Projektledare

Telefon: 010-123 06 91