Logga in
Logga in

Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder Fastställd vägplan är överklagad

Ärendet ska nu avgöras av regeringen och Trafikverket får avvakta ärendets handläggning innan någon byggverksamhet kan inledas.

Den fastställda vägplanen för sträckan Bollnäs-Röste är överklagd. Ärendet ska nu avgöras av regeringen och Trafikverket får avvakta ärendets handläggning innan någon byggverksamhet kan inledas. Vi råder inte över handläggningstiden vilket gör det svårt att bedöma hur projektets tidplan påverkas. 

Under tiden överprövning pågår arbetar vi vidare för att kunna handla upp en entreprenör, preliminärt hösten 2022.