Logga in
Logga in

Nu gör vi förberedande undersökningar i Bro

Under perioden 21 mars–29 april gör vi förberedande inmätningar samt undersökningar av kultur- och naturmiljön i Bro.

Mätningarna och undersökningarna görs för projektet väg 148 Bro, ny gångväg och ökad framkomlighet. Projektet syftar till att öka säkerheten och framkomligheten vid väg 148 i Bro genom en bredare väg och en ny gångväg. Det ingår även att bygga om och förbättra busshållplatserna i Tingsbrogården, Ekes och Martebo.

De förberedande arbetena startar tidigast den 21 mars

För att kunna göra mätningar är vi beroende av att det är barmark och mätningarna startar därför tidigast den 21 mars och förväntas pågå en vecka. Arbetet för undersökning av kultur- och naturmiljön förväntas pågå i 1–2 dagar. Vi bör vara klara den 29 april.

Mer om vad vi ska göra

Det vi ska göra är inmätningar av bland annat markytor, träd, murar och andra tomtanläggningar. Vi kan även komma att göra undersökningar av biotopsskydd och värdefulla vägnära träd.