Logga in
Logga in

Väg 148 Bro Vi samråder om planeringen av ombyggnader av väg 148 i Bro

Trafikverket planerar att bredda vägen och bygga en ny gångväg i Bro samt bygga om och förbättra tre busshållplatser. Nu samråder vi inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Vi planerar att bredda vägen och bygga en ny gångväg i Bro. Det ingår även att bygga om och förbättra busshållplatserna i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl. Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Samråd

Nu samråder vi om vägplanen inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Plats för handlingar

Du kan ta del av samrådsunderlaget i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Lämna dina synpunkter senast den 28 juni

Samrådsperioden pågår mellan tisdagen den 7 juni och tisdagen den 28 juni. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange ärendenummer TRV 2022/18587.

Tack för att du bidrar!