Logga in
Logga in

Halland Halmstad C, bangårdsombyggnad

Vi planerar för att bygga om bangården på Halmstad C så att det blir enklare och smidigare att korsa järnvägsområdet med planskilda gång- och cykelvägar. Vi planerar även att tillgänglighetsanpassa Halmstad C.

Vad?

Bygga om bangården.

Varför?

För att förbättra säkerheten, tillgängligheten och kapaciteten för trafiken och resenärer.

Nuläge

Projektuppstart.

Om projektet

Vi ska bygga om Halmstad C för att öka kapaciteten, säkerheten och robustheten. Dessutom kommer vi att förbättra tillgängligheten och funktionerna på resecentrumet. 

Halmstad växer 

Halmstad växer och järnvägen får ökad betydelse. Med sina drygt 100000 invånare är Halmstad en viktig knutpunkt i regionen. Vi behöver utveckla stationsmiljön på Halmstad C så att fler kan åka kollektivt. Trafiken väntas generellt öka med cirka 20 procent norrut och cirka 50 procent söderut på Västkustbanan till 2040.

Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet

För att klara av framtidens trafik krävs anpassningar på bangården. Perrongerna behöver breddas med nya vägar, broar och tunnlar för att nå dessa. Med hissar och rulltrappor tillgänglighetsanpassas stationsmiljön så att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Tidsplan

Samrådsmöten beräknas kunna genomföras på hösten 2024.

2 Granskning av järnvägsplan Preliminärt vinter/vår 2025

3 Byggstart 2028

Stationsstaden

Halmstads kommun planerar för att bygga fler nya bostäder i området nära Halmstad C. Projektet, som kallas Stationsstaden, ska bygga bostäder, kontor och parkeringshus längs Bolmensgatan och Stationsgatan.
Läs mer om Stationsstaden på Halmstads kommuns webbplats. Se länk nedan.
Stations­staden – en kommande mötesplats mitt i stan

Kontakt

Anders Cinthio

Projektledare

Telefon: +46 10-123 20 24

Per Serrander

Delprojektledare (föräldraledig till januari 2023)

Telefon: +46 10-123 26 54