Logga in
Logga in

Halland Väg 601/612, Holm–Kvibille, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 601/612 tillsammans med Halmstads kommun. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 601/612 mellan Holm och Kvibille.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Planeringsskede.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 601/612 mellan Holm och Kvibille i samarbete med Halmstads kommun.

Den cirka ​3 800 meter långa gång- och cykelvägen bygger vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar även möjligheten att pendla med cykel, ökar livskvaliteten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Tidigt samråd Vintern 2022

2 Samrådsmöte våren 2023

3 Granskning av vägplan vintern 2023

4 Bygghandling våren 2024–våren 2025

5 Produktion våren 2025–våren 2026

Kontakt

Elin Lyckestam

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 73

Per Johansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 01 76