Logga in
Logga in

Halland Väg 613, Harplinge–Haverdalsbro, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 613 tillsammans med Halmstads kommun. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 613 mellan Harplinge och Haverdalsbro.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Byggnation pågår

Om projektet

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 613 mellan Harplinge och Haverdalsbro i samarbete med Halmstads kommun. Vägen saknar idag en gång- och cykelväg och det gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintligt gång- och cykelvägnät mellan Haverdal och Halmstad (Kattegattleden).

Den 2 800 meter långa gång- och cykelvägen byggs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Projektet innebär att vi

  • bygger en gång- och cykelväg mellan Harplinge och Haverdalsbro
  • bygger en belyst passage vid väg 610
  • slår ihop hållplatserna Kulla och Stora Skee och bygger en ny hållplats mellan dem
  • flyttar hållplats Per Larsgård läge A närmare läge B.

Så påverkas du av bygget

Hastigheten kommer att vara nedsatt på delar av sträckan under arbetets gång och framkomligheten kommer att vara begränsad. På delar av sträckan kan vi under perioder stänga av ett körfält och reglerar då trafiken med trafikljus. Vi kommer att arbeta i huvudsak på dagtid. 

Översiktskarta

Översiktskarta Harplinge

Karta över gång- och cykelvägens planerade sträckning mellan Harplinge och Haverdalsbro.
Klicka för större bild (png, 610 kB)

Tidsplan

1 Samrådsmöte maj 2019

2 Samrådsmöte september 2019

3 Granskning december 2019–januari 2020

4 Byggstart januari 2022

5 Klart slutet av sommaren 2022

Kontakt

Tonny Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 65