Logga in
Logga in

Halland Väg 703/154, Vinberg–Bergagård, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Falkenbergs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 703 och 154. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 154 och väg 703.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Produktion pågår.

Om projektet

Vi ska bygga en gång- och cykelväg i samarbete med Falkenbergs kommun. Den nya vägen kommer att underlätta mycket för arbets- och skolpendling, eftersom många skolor och arbetsplatser finns i Falkenbergs tätort.  Att bygga den här gång- och cykelvägen är också en del i det långsiktiga arbetet för att binda ihop Falkenbergs tätort med Ullared.

Den 2 600 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Så påverkas du som bor i närheten

Vi kommer att arbeta under dagtid. Hastigheten kommer att vara nedsatt på delar av sträckan under arbetets gång och framkomligheten kommer att vara begränsad. Det kan även förekomma en del bullerstörningar. När vi bygger den nya bron kommer vi att leda om trafiken med hjälp av omledningsskyltar.

Tidsplan

1 Granskning av vägplan 19 februari 2020–22 mars 2020

2 Byggstart september 2022

Arbetet beräknas bli klart under sommaren 2023.

Kontakt

Tonny Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 65