Logga in
Logga in

Halland Väg 703/154, Vinberg–Bergagård, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Falkenbergs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 703 och 154. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 154 och väg 703.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Upphandling av entreprenör.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg i samarbete med Falkenbergs kommun. Sträckan har stor potential för arbets- och skolpendling eftersom många skolor och arbetsplatser finns i Falkenbergs tätort. Vi har ett långsiktigt mål att binda ihop Falkenbergs tätort med Ullared, och det här är en del i arbetet för att nå det målet.

Den 2 600 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Granskning av vägplan 19 februari 2020–22 mars 2020

2 Planerad byggstart augusti 2022

Kontakt

Tonny Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 65