Logga in
Logga in

Halland Väg 768, Morup–Ås, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg mellan Morup och Ås, en del av Kattegattleden. Det gör vi för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg.

Varför?

Gång- och cykelvägar saknas på sträckan och behövs för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Vi bygger en gång- och cykelväg längs Hallandskusten i anslutning till väg 768 mellan Morup och Ås i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Den blir en del av den 40 mil långa Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg. Syftet är att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i området.

Gång- och cykelvägen kommer att bli cirka 9 kilometer lång och 2,5 meter bred. Den större delen av sträckan går den på östra sidan, men vid Lerjans väg byter den till västra sidan för att använda Lerjans väg. När den kommer ut på väg 768 igen fortsätter den på västra sidan.

Tidsplan

1 Byggstart Maj 2022

2 Semesteruppehåll i byggarbetet 11 juli–7 augusti 2022

3 Klart Planeras till juni 2023

Kontakt

Milad Khoury

Projektledare

Telefon: +46 10-123 47 44

Mikael Gustafsson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 68 33