Logga in
Logga in

Halland Väg 768, Morup–Ås, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Morup och Ås, en del av Kattegattleden. Det gör vi för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg

Varför?

Gång- och cykelvägar saknas på sträckan och behövs för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter

Nuläge

Förberedelser inför byggstarten som sker i mitten av maj.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs Hallandskusten i anslutning till väg 768 mellan Morup och Ås i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Den blir en del av den 40 mil långa Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg.

Syftet med gång- och cykelvägen är att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i området. Den kommer att bli cirka 9 kilometer lång och 2,5 meter bred, och kommer att byta sida av vägen på ett flertal ställen.

Tidsplan

1 Planerad byggstart Mitten av maj 2022

2 Semesteruppehåll i byggarbetet 11 juli–7 augusti 2022

Kontakt

Milad Khoury

Projektledare

Telefon: +46 10-123 47 44

Mikael Gustafsson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 68 33