Logga in
Logga in

Halland Väg 934, Vallbyvägen, gång- och cykelväg

Tillsammans med Kungsbacka kommun bygger vi en gång- och cykelväg längs väg 934. Det gör vi för att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert mellan Varbergsvägen och planerade bostadsområdet Må.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 934 och ett vänstersvängfält till det planerade bostadsområdet Må.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Projektet är klart. Denna sida kommer att tas bort från webbplatsen 17 juni 2024.

Om projektet

Vi bygger både en 2,2 kilometer lång gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, och ett vänstersvängfält till ett nytt bostadsområde, Må. Det blir en separat gång- och cykelväg som ska ansluta till den planerade gång- och cykelvägen vid Varbergsvägen i väster och till den planerade gång- och cykelvägen vid Gåsevadholmsvägen i öster.

Gång- och cykelvägen ska förbättra tillgängligheten och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Dessutom innebär det att vi får en trafiksäker anslutning mellan Varbergsvägen och det planerade bostadsområdet Må. Det kommer att öka möjligheten att pendla med cykel samtididgt som det ökar livskvaliten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Samrådsunderlag finns under Dokument.

Samrådshandling finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

4 Fastställelseprövning vägplan Våren 2021

5 Ta fram bygghandling September 2021–mars 2023

6 Byggstart Augusti 2023

7 Beräknas bli klart Maj 2024

Kontakt

Per Johansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 49

Tonny Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 65