Logga in
Logga in

Halland Väg 934, Vallbyvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 934. Det gör vi för att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert mellan Varbergsvägen och planerade bostadsområdet Må.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 934 och ett vänstersvängfält till det planerade bostadsområdet Må.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Vi planerar att bygga både en 2,2 kilometer lång gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, och ett vänstersvängfält till ett nytt bostadsområde, Må. Det blir en separat gång- och cykelväg som ska ansluta till den planerade gång- och cykelvägen vid Varbergsvägen i väster och till den planerade gång- och cykelvägen vid Gåsevadholmsvägen i öster.

Gång- och cykelvägen ska förbättra tillgängligheten och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Dessutom innebär det att vi får en trafiksäker anslutning mellan Varbergsvägen och det planerade bostadsområdet Må. Det kommer att öka möjligheten att pendla med cykel samtididgt som det ökar livskvaliten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Samrådsunderlag finns under Dokument.

Samrådshandling finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

4 Planerad byggstart våren 2023

Kontakt

Jonas Edelberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 30 78

Per Johansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 49