Logga in
Logga in

Väg 940, Onsalavägen, nybyggnad Länsstyrelsen ger dispens för 82 olika arter inför vägbygget

Ett beslut från Länsstyrelsen beviljar dispens för artskyddet för alla arter Trafikverket ansökt om.

Turerna har varit många och långa för att hantera artskyddet inför bygget av den nya Onsalavägen. Efter att ha ansökt om artskyddsdispens för en mängd olika arter har Länsstyrelsen beviljat dispens för samtliga av dessa. Det handlar om 69 fågelarter, sju arter av fladdermöss, tre arter av groddjur och tre arter av kräldjur – som kan komma att påverkas av projektet.

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos någon av arternas bestånd i deras naturliga utbredningsområde såväl regionalt som nationellt. Länsstyrelsen bedömer också att dispensen behövs av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eftersom åtgärden är en del av Trafikverkets arbete med att anpassa transportsystemet så att målen med nollvisionen kan nås. Klicka här för att läsa Länsstyrelsens beslut

Ett steg närmare byggstart

Beslutet från Länsstyrelsen om beviljad dispens tar vägprojektet ett stort steg närmare byggstart. Det kommer med stor säkerhet att överklagas, men vår förhoppning är att vägen kan börja byggas under hösten 2023.

Kontakt

Lydia Lehtonen

Telefon: +46 10-123 87 55